جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ  "2022"  از "آبان"

نظر ها  (5) تاثیر رنگ لباس بر اعتماد به نفس کودک
لباس کودکان کاربردی فراتر از مد و مدگرایی دارد و این نیاز اصلی بشر در دنیای امروز بر روح و روان انسان ها و شخصیت آنها تاثیرگذار است. در ابتدا بایستی به این امر توجه داشته باشید کودکان سرمایه های ارزشمند و سازنده جامعه ما هستند و دوره کودکی زمان شکل گیری شخصیت فرزندان شما می باشد. توجه به خواسته ها و مسائل مشکلات کودکان باعث رشد و ترقی آنها و جامعه می شود.